Ervaringsverhalen van therapeuten

Ervaringen met onze middelen & diensten

 

Nicolas

Het betreft een verhaal over Nicolas, 31-03-2006 geboren. In 2008 werd een spraak/taal achterstand manifest, waarvoor hij in de zomer van 2009 een uitgebreid onderzoek heeft ondergaan bij VUMC door een logopedist en psycholoog. Er werd een ontwikelings- en spraak/taalachterstand geconcludeerd. Hij leefde in zijn eigen wereld en was niet gericht om zich in gesproken taal te uiten of op de taal die tegen hem gesproken werd. De behandeling door een logopedist en fysiotherapeut haalde niet veel uit. De situatie verslechterde en hij kreeg in oktober 2009 een tweede onderzoek. Het advies van het VUMC was dat hij naar aangepast onderwijs moest voor kinderen met een spraak/taalachterstand. Vanaf november 2009 ging het alleen maar slechter met hem. Door zijn gedrag was hij haast onhandelbaar. Begin 2010 was de conclusie, na een bijeenkomst met alle hulpverleners (arts, consultatiebureau en de leidsters van de peuterspeelzaal), dat Nicolas naar aangepast onderwijs moest voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen met een algemene ontwikkelingsachterstand. Vanaf begin 2010 kwam Nicolas bij mij onder behandeling en ik constateerde bij hem een Shigella Shigae mutatie, die het gehele zenuwstelsel ontregelde. Er werden een aantal door drs. Broekhuyse ontwikkelde UMF middelen ingezet. Hij veranderde in een vrolijk, toegankelijk en praatgraag jongetje. De ouders spreken van een “Lourdesgenezing”. Het advies van het VUMC en hulpverleners is zelfs ingetrokken, zodat Nicolas in september 2010 naar het reguliere onderwijs kon.

Ir. M. Martin.

 

Reumatoïde artritis 

Man, 56 jaar, heeft al 12 jaar reumatoïde artritis. Hij gebruikt 13 soorten medicijnen geënt op ontstekingen en de pijn. Na een bezoek aan mijn praktijk testte ik middels bioresonantie geen reuma en op één na testte ik alle middelen ongeschikt voor zijn lichaam/systeem. Na het inzetten van verschillende UMF korrels en 6 weken later, had deze meneer geen reumaklachten meer en is naar eigen zeggen volkomen hersteld.

N. Visser

 

Cyste in een eierstok 

Een vrouw van 39 jaar moest over 4 weken geopereerd worden aan een cyste in een eierstok. Ze vroeg om een middel om de cyste weg te werken. Of het nog voor de operatie zou lukken was niet zeker, maar het was het proberen waard. Ze nam trouw 2 middelen van drs. Broekhuyse in en op de avond voor de operatie had ze het idee dat ze niets meer voelde. Ze was niet mondig genoeg om voor de operatie nog om een echo te vragen. Toen ze bijkwam van de narcose werd haar medegedeeld dat ze de cyste, die enkele weken daarvoor duidelijk zichtbaar was op de echo, niet hebben kunnen vinden.

M. Merkelbach 

 

Argentinië

"Man, ong. 40 jaar, ernstig ziek, sterk vermagerd, oververmoeid, pijn in leverstreek. Chagas (veroorzaakt door Vicuna kever en dodelijk indien niet behandelt). Dankzij middel Xyppad van Drs. Broekhuyse knapte de man binnen een week enorm op. We herkenden hem nauwelijks toen hij voor controle terugkwam." "Een kind, van 9 jaar met acute pneumonie (longontsteking) knapte binnen 24 uur zodanig op dat hij weer kon voetballen." "Wij hebben 80 volwassenen en 60 kinderen kunnen genezen en blij kunnen maken dankzij o.a. de Diamicra, gemaakt via de UMF-methode van Drs. Broekhuyse."

J. van Doorn-Wijnbergen & M. Swart-v.d. Wetering

 

Hepatitis B infectie

Een jonge vrouw van 23 jaar is twee keer opgenomen voor een hepatitis B infectie. De eerste keer een week. Ze krijgt een behandeling met prednison.  Na ontslag ligt ze er met 2 dagen weer in. Ze krijgt dan te horen dat ze prednison moet gebruiken gedurende de rest van haar leven. Twee dagen later test ik haar met de VEGA-test. Ik stuur haar naar huis met 3 UMF middelen van de serie van Drs Broekhuyse (waaronder Triple 3). De eerste week reageert ze heel heftig, waardoor ik de dosering naar beneden toe bijstel. 
Als ik na een jaar haar moeder zie, hoor ik dat haar dochter volledig is hersteld. Het heeft wel drie maanden geduurd eer haar energie weer helemaal terug was.

 

Vernauwde bloedvaten

Een gepensioneerde meneer komt bij me met de mededeling dat zijn bloedvaten in zijn linker been zo goed als dicht zitten. Hij zal hieraan over 6 weken geopereerd moeten worden. Ik vind een ontsteking in het arteria femoralis en zet hiervoor Norex in (een middel van Drs Broekhuyse). Na 6 weken komt meneer bij de chirurg terug. Deze vraagt verbaasd: “Meneer wat komt u hier doen”? Het bloedvat was goed toegankelijk waardoor de operatie niet meer nodig was.