Vega Test

De VEGA-test is een goed verklaarbare test. Bij deze test wordt gebruik gemaakt van een reflex van ons lichaam. Dit reflex wordt geactiveerd vanuit het losmazig bindweefsel. Het is een oerbeschermingsreflex die optreedt wanneer we in contact komen met een stof, die een electromagnetisch trillingspatroon met zich meedraagt, dat zodanig van ons electromagnetisch trillingspatroon afwijkt, dat het als gevaar wordt gezien. Het losmazig bindweefsel reageert dan met een lichte verkramping. Een klein stroompje van 5 micro-ampère ondervindt een weerstandsverhoging van 40%. Dat betekent dat het stroompje moeilijker door ons lichaam stroomt, voor 40% dus. Deze verkramping is wel te meten, maar voor onze bewuste ervaring niet waarneembaar.

Het lichaam, het bindweefsel systeem, reageert snel op allerlei veranderingen. De kleinste electromagnetische trillingsverschillen kunnen worden getest. Een zeer bruikbaar systeem waarmee je op ingenieuze wijze kunt meten wat het lichaam nodig heeft.

De test opent ook de mogelijkheid om therapieën te ontwikkelen. Met de test heb je de mogelijkheid een therapie van de gevonden afwijkingen samen te stellen. Al met al een zeer waardevolle test, die ook in de ruimtevaart zijn waarde heeft bewezen. Een test die in Duitsland en Amerika al op grote schaal gebruikt wordt.