Privacy Statement

Privacy Statement

Algemeen

 DNH Research en Praktijk De Nieuwe Ham is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website https://dnhresearch.com/. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. DNH Research respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet-­ en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en zullen derhalve vertrouwelijk worden behandeld.

Verzamelde gegevens en verwerkingsdoelen

 U kunt zich op onze website aanmelden voor diensten en producten van DNH Research. Wij vragen u om tenminste de volgende gegevens te verstrekken:

• voornaam, tussenvoegsels, achternaam • e­mailadres • postcode • geboortedatum.

Wij verwerken de door u ingevulde gegevens om u de diensten te leveren waarom u heeft gevraagd, voor de volgende doelen: om u te kunnen registreren als deelnemer aan een cursus als u dit wenst, om u de gewenste nieuwsbrieven toe te zenden en u te informeren over onze producten en diensten. Indien u er geen prijs op stelt om nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten en acties van DNH Research te ontvangen, dan kunt u dat mailen aan info@dnhresearch.com. Wij leggen informatie vast (onder meer het IP­adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken van onze website en voorpersonalisering van de website.

Uw account op shop.dnhresearch.com

U kunt op deze website een persoonlijk account aanmaken. Als u op de website een account aanmaakt, bewaren wij uw gegevens op een secured server. In uw persoonlijke dnh­ account slaan we de gegevens op die u zelf hebt ingevuld (naam, e­mailadres, geboortedatum). Op shop.dnhresearch.com kunt u uw voorkeursinstellingen ingeven. DNH heeft geen toegang tot uw persoonlijke gegevens en uw account.

Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij DNH Research. Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. DNH Research kan derde partijen inschakelen bij de dienstverlening van verzending. DNH Research zal deze derde partijen verplichten tot strikte geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verkopen aan derde partijen. Het is mogelijk dat DNH Research op grond van een wettelijk voorschrift dan wel in een noodgeval – voor zover dat laatste naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is – uw gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan politie of justitie.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw computer en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van of toegang heeft tot alle onderdelen van onze website.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt eigen gegevens die u heeft ingevoerd op uw account altijd bekijken en zo nodig wijzigen op uw persoonlijke instellingen pagina. DNH heeft geen toegang tot uw persoonlijke gegevens en uw account.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen en de meest actuele versie van de privacyverklaring vermelden wij op deze pagina.

Vragen

Onze receptie helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring of als u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verstrekken. U kunt bellen naar nr. +31 348215021, of mailen naar info@dnhresearch.com.

Andere sites en verwijzingen

Sites waarnaar wij verwijzen op onze website kunnen andere privacyregels hanteren. Voor de inhoud van deze andere websites kan DNH Research geen verantwoordelijkheid dragen. Wij raden u aan dat u zich van de regels op de hoogte stelt voordat u op andere websites persoonlijke gegevens verstrekt.