Research

Research

Frequentietherapie

Met onze middelen kunnen steeds terugkerende- en onverklaarbare klachten effectief aangepakt worden. Vaak verstoren primitieve bacteriën ons immuunsysteem en worden deze niet opgeruimd door het lichaam omdat ze niet als zodanig worden herkend. Klachten keren steeds terug en patiënten lijken moeilijk behandelbaar. Via de ‘Ultra Moleculaire Frequentie (UMF) test methodiek’ kan men zeer nauwkeurig achterhalen welke (primitieve) bacteriën zich in ons systeem bevinden en ons gezonde frequentiepatroon verstoren. Een gezond mens heeft een frequentiepatroon behorende bij de gezond functionerende mens, via de vegetatieve reflextest kunnen afwijkingen gemeten worden. Met de ontwikkelde middelen proberen we zo sterk mogelijk het afwijkende frequentiepatroon te beïnvloeden en bij te sturen in de richting van het gezonde frequentiepatroon.  

Onderzoek & productontwikkeling 

Onze producten zijn met uiterste precisie, vanuit de praktijk en ervaring, samengesteld. Wij doen dagelijks research in zowel onze eigen praktijk als die van collega-therapeuten. Via online ervaringsonderzoeken brengen wij de effectiviteit van onze middelen in kaart. Wanneer we nieuwe ziektes tegenkomen die we niet kunnen oplossen met de bestaande middelen, zoeken wij via onderzoek naar mogelijke oplossingen. Dit vergt veel inzicht in de micro-biologica en de pathogene uitwerkingen daarvan. Indien we weten waar de klachten uit voortkomen, dan kunnen we heel gericht middelen ontwikkelen en dus ook behandelen.

We kunnen direct de resultaten in de praktijk monitoren, nemen de klachten af dan gaan we via herhalingsonderzoeken bekijken of er genoeg progressie is in het herstellend vermogen van het lichaam en of het ziekteproces genoeg afneemt in ernst.

DNH-middelen  

De natuurlijke medicatie werkt uiterst precies en heel mild, gezien de natuurlijke samenstelling ervan. De middelen die door DNH Research zijn ontwikkeld bestaan uit:

  • Plantenfrequenties.
  • Edelsteenfrequenties.
  • Frequenties vanuit allerlei grondstoffen.

Ze worden zodanig samengesteld dat ze optimaal resoneren met het lichaam. Ze zorgen voor een optimale correctie van het afwijkende frequentiepatroon van de zieke mens of het zieke dier. Ook dieren reageren goed op de behandeling. Kijk in onze webwinkel voor ons huidige aanbod.  

DNH-Testkit 500 en Wegamed testexpert

Sinds eind 2016 zijn DNH research en Wegamed een samenwerking aangegaan. Wegamed heeft software ontwikkeld waarmee de DNH-Testkit 500 in de Wegamed testexpert machines geïntegreerd kan worden.

Zelf werken en testen met UMF & DNH-middelen?

Kijk bij ons scholingsaanbod voor cursussen en nascholingen voor therapeuten.