POST-CORONA

POST-CORONA

Gelukkig overleven de meeste patiënten Covid-19. Na het doormaken van de ziekte blijven patiënten vaak achter met een hele serie klachten. De meeste van die klachten stammen nog van voor de Covid-19 besmetting. Je went er aan. Die waren nauwelijks opgevallen, maar door de virusinfectie komen ze naar voren door vermindering van algemene weerstand.

De klachten zitten meestal wel in dezelfde categorie. Longen, hoesten, benauwdheid, darmen, krampen, diarree, spieren en gewrichten, hersenen, vergeetachtigheid, neuropathie, duizeligheid, hoofdpijn, slapeloosheid.

Deze klachten zien we ook bij Lyme, Legionella en Q-koorts. Na Covid-19 zijn de klachten verergerd door de verzwakking. Dan heb je natuurlijk nog gevolgen van de virusinfectie zelf, zoals longfibrose, leverfunctie stoornis, pancreas beschadiging, schade aan spieren en gewrichten, huidaandoeningen, hersen beschadigingen, hormoon ontregeling.

Dat virus zit over het hele lichaam. het vermenigvuldigt zich in de weefsels en beschadigt de weefsels daardoor. Schema van het ontstaan van de combinatie Bormenvegat, een telg uit de familie van de Borrelia en het ZK-V virus, het Zika virus. Er ontstond zo een door DNH Research ontdekte dubbel oid, genaamd Lyme ZK-V Bormenvegat ZK-V.

Bij deze, volgens ons, nieuwe weg om zich te vermenigvuldigen is ook weer net als bij phagocytose de mogelijkheid tot uitwisseling van genenmateriaal. Delen van het virus genoom worden blijvend opgenomen in het genoom van de Bormenvegat oid. Ook dit kun je meten met de vegetatieve reflextest.

Bij postcorona worden de gevolgen van deze virusinfectie zichtbaar, maar ook de resten van Lyme, Q-koorts en Legionella.

Er zijn echter ook nog buitenbeentjes die je niet verwacht, maar wel kunt testen met onze testmethode. Er werd de ziekte van Weil gezien met bloedstollingsstoornis. Er werd Vlektyfus gezien. We zagen Eczemen (onverklaarbaar) ontstaan, andere huiduitslag en bij vrijwel elke patiënt ontstond een extreme onverklaarbare vermoeidheid. Gewrichtsklachten bij vrijwel iedereen, neiging tot dementie, neuropathieën, noem het maar op.

Met onze onderzoekmethoden kunnen we ernst, locatie, aard en mate van ziek zijn meten. Al deze klachten horen bij Post-corona. Het omvat bijna alles. Denk bijvoorbeeld nog aan oogklachten, oorsuizen, duizeligheid, dubbel zien, maar ook aan staar en macula degeneratie.

DNH Research is daar in gespecialiseerd. Onze ervaringen met Lyme, Q-koorts, Legionella en andere onduidelijke ziektebeelden bieden ons de mogelijkheid voor diagnose en behandeling. Oftewel urine onderzoek of haar onderzoek. 

Eerst testen, dan pas behandelen.

De behandeling van Post-Corona bestaat uit het opsporen van de oorzaak en het elimineren van die oorzaak, repareren wat er nog te repareren is; realiseren dat er veel te verbeteren is. Onze middelen zijn zeer sterk. Het Post-Corona protocol biedt u tussen de 50 en 100% genezing. Minder dan 50% is voor ons geen optie. We gebruiken het hele arsenaal aan middelen dat we tot onze beschikking hebben.

De belangrijkste middelen zijn:

Cor.V om het virus de genadeklap te geven. De Cor.V is zowel preventief als curatief te gebruiken. Preventieve dosering 2 x daags 4 korrels onder de tong laten smelten. Curatieve dosering 2 x daags 10 korrels onder de tong laten smelten.

Cellbal om de regeneratie te stimuleren, bijvoorbeeld longfibrose, hersenschade, spier- en gewrichtschade, huiddefecten, haaruitval en niet helende wonden. Dosering 2 x daags 4 korrels onder de tong laten smelten gedurende 7 weken.

Cyto Balance ter ondersteuning van de ontgifting, de afvoer van afvalproducten. Dit product ruimt de rommel op en ontgift. Dosering 2 x daags 4 korrels onder de tong laten smelten gedurende 7 weken.

Virimmuun-S ter ondersteuning van het immuunsysteem om nieuwe virusinfecties te voorkomen. Dosering 2 x daags 4 korrels onder de tong laten smelten gedurende 7 weken tot 3 maanden.

Cox Pro BD (BD staat voor Burgdorferi) om de Lyme definitief uit het systeem te krijgen, waardoor vele ziekteverschijnselen verdwijnen, o.a. huiduitslag. Lyme gaat er met Cox Pro BD 100% uit. Huiduitslag van diverse aard, niet genezende wonden, tandheelkundige problemen die niemand thuis kan brengen, bloedaanmaak stoornissen, neurologische afwijkingen, psychopathiën, angst, depressie, dwang, slapeloosheid, migraine, hoofdpijn van diverse origine. De Q-koorts behandelen we ook met de Cox Pro BD. De verschijnselen zijn veelal dezelfde als bij Lyme. Dosering 2 x daags 10 korrels onder de tong laten smelten gedurende 7 weken.

Er dient eerst door de therapeut te worden uitgetest wat u nodig heeft.

Er zijn diverse stammen van het Corona virus. We zagen Sars, Mers, Mexicaanse griep, Vogelgriep. Nu zijn we overvallen door de Covid-19 variant. Als mens zijn we immuun voor Corona virussen. Met mutaties heeft de natuur geen rekening gehouden. Zeker niet wanneer die optreden bij menselijk onderzoek en experimenten. Het immuunsysteem kent ze niet en laat ze met rust. Het virus stoort zich daar niet aan en groeit door. Het duurt ongeveer 7 jaar voordat we een algemene immuniteit hebben opgebouwd. Het immuunsysteem doodt dit virus niet, maar ruimt wel de resten van de op natuurlijke wijze doodgaande virussen op. Deze doodgaande virussen leveren een partiële immuniteit die steeds sterker wordt en in 7 jaar een volledige immuniteit oplevert. Nieuwe mutaties zullen echter minder heftige gevolgen hebben, omdat het immuunsysteem het virus als zodanig al begint te herkennen.

Met een vaccin kun je de individuele patiënt al immuun maken. Maar muteert het virus, dan begint de zoektocht naar een vaccin opnieuw. Het ontstaan van deze mutaties is een zeer groot gevaar. We bouwen wel aan die immuniteit, maar dat doen we niet allemaal tegelijk, overal ter wereld. Mogelijk ligt daar de oorzaak van de mate van toeslaan op bepaalde plekken waar de immuniteit door een of andere oorzaak minder ver is gevorderd. Met name door klimaat, hygiëne, bevolkingsdichtheid, armoede, voeding, luchtverontreiniging. Mutaties welke uit laboratoria zijn ontsnapt zijn het grootste gevaar.

Al met al leven we in een kwetsbare wereld met bedreigingen voor onze gezondheid.

De huidige situatie is zo’n bedreiging.

Met Cor.V kunnen we de benodigde frequenties voor mutaties op zeer korte termijn aanpassen wanneer er patiënten materiaal beschikbaar is. In een week kan je dan al een eind op weg zijn.

UMF (Ultra Moleculaire Frequentie) therapie is de ultieme reddingsmogelijkheid.

Door gebruik te maken van een oerreflex, ons geschonken door God en Cosmos of zo u wilt door de natuur, zijn we in staat het lichaam zelf te laten beoordelen of iets goed is of niet. Dat is een ultieme mogelijkheid om ons te redden.